TJ Němčice - valná hromada 16.2.2018

05.02.2018 19:04

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

 

 

Vážené členky, vážení členové,

V souladu s platnými stanovami TJ Sokol Němčice, z.s. svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 16.2.2018 od 18:00 hod na sále KD v Němčicích.

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

1.    Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

2.    Volba orgánů valné hromady

3.    Zpráva ekonoma o hospodaření v roce 2017

4.    Zpráva revizní komise

5.    Zpráva předsedy spolku o činnosti v roce 2017

6.    Zprávy oddílů o činnosti v roce 2017

7.    Volba výkonného výboru na nové funkční období

8.    Diskuse

9.    Návrh usnesení

10. Závěr

 

 

 

za TJ Sokol Němčice, z.s.

v Němčicích 2.2.2018

Lukáš Pavliš, předseda TJ Sokol Němčice