Poděkování - Lodreko s.r.o., Karel Rambousek, manželé Maškovi

28.08.2010 22:36

Děkujeme za sponzorské dary pro Sokol Němčice těmto dárcům - LODREKO s.r.o. provozovna Člupek, Karlovi Rambouskovi a manželům Maškovým. Ještě jednou děkujeme.