Pozvánka na turnaj - Přívrat

25.06.2010 07:06

Pokud by jste se domluvili, je možno se přihlásit.

 

FK Bechrovka Přívrat

 

srdečně zve Vaše družstvo k účásti na obnoveném

IV.

Becher Cupu

ročníku

ve futsale (malé kopané)

termín: sobota 10.7. 2010 od 930hPřívrat - nové tartanové hřištì u obecního úřadu

místo: 

Upozornìní:

Na tartan není dovolen vstup v kopačkách. Vhodné jsou sálovky.

Ještì jedno upozornìní: Občerstvení zajištěno!

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Sportu zdar!

 

kontakt:

Petr Vaňous

náčelník klubu

tel.: 603502167

mail:

vanous@agrokonzulta.cz

 

Máme připraven rozpis pro 4, 6 nebo 8 přihlášených družstev. Oslovili jsme tradièní soupeře z okolí,

proto nám prosím účast včas potvrïte (vděčni budeme i za potvrzení neúčasti) - kontakt Petr Vaňous.

Startovné (zahrnuje standardní občerstvení) 500,-Kč.

V případě špatného počasí turnaj den předem odvoláme, na mokrém tartanu se hrát nedá, je to fakt o hubu.

Hraje se podle pravidel futsalu FIFA (4+1 hráčů, futsalový míč).

 

POZVÁNKA